SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSIE

Nasz kurs e-learningowy jest nowatorską i unikatową formą doskonalenia kadry pedagogicznej przedszkoli.

CZAS TRWANIA KURSU

styczeń - marzec 2017 r.

KURS E-LEARNINGOWY

Składa się z dwóch modułów tematycznych podzielonych na 20 wykładów. Są to filmy: pokazy ćwiczeń oraz autentyczne, pokazowe zajęcia z dziećmi w przedszkolu do obejrzenia na platformie internetowej.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Wszyscy nauczyciele, którzy ukończą kurs, otrzymają certyfikat uczestnictwa, z kolei przedszkole potwierdzenie udziału kadry pedagogicznej w kursie.

DOWOLNOŚĆ MIEJSCA I CZASU

Kursanci mogą obejrzeć nagrania w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

KONSULTACJE ONLINE

Po zakończeniu każdego modułu kursu istnieje możliwość konsultacji online z wykładowcą.

PROGRAM PARTNERSTWA APS

Zakup kursu lokuje przedszkole w prestiżowym gronie organizacji skupionych w Programie Partnerstwa APS, w ramach którego otrzymają Państwo pakiet bezpłatnych świadczeń edukacyjnych.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ

Najaktywniejsi uczestnicy kursu otrzymają zaproszenie na bezpłatną konferencję związaną z tematyką kursu. Wydarzenie odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przedszkole/nauczyciel pokrywa jedynie koszt dojazdu.

UKOŃCZENIE KURSU

Weryfikacją ukończenia kursu jest wypełnienie przez uczestników co najmniej 50% ankiet opublikowanych na platformie kursu po wybranych wykładach.

PROSTA OBSŁUGA

Wystarczy komputer wraz dostępem do Internetu, aby w ciekawy i oryginalny sposób podnieść kompetencje nauczycieli pracujących z małymi dziećmi.

JEDNORAZOWA OPŁATA

Jednorazowa opłata umożliwia udział w kursie wszystkich chętnych nauczycieli pracujących w przedszkolu.